hemböcker  artiklarrekommenderatbiografikontakt


Välkommen till min hemsida. Här kan du läsa utdrag ur mina böcker, artiklar jag publicerat, få tips på sådant jag gillar och så något om detta med att skriva.

VINTERN 2016-2017

Jag fortsätter arbetet med min bok som fått arbetsnamnet Diplomaten. Jag skriver och läser om vartannat, har för första gången börjat skriva innan merparten av researchen är gjord. Jag prövar mig fram. Det går som vanligt långsamt. Ett ord i taget.
Jag försöker förstå mig på en människa där inne i historiens dunkel. Vad fick honom att söka sig till en rörelse, läsa vid universitet i Nazityskland? Varför skarvar han så? Varför så få historier från barndom, uppväxt, ungdom? Sedan försvinner han in i Arvfurstens palats, in i diplomatin. Utåtriktad, ändå sluten. Hur ska jag kunna berätta om honom? Händer det över huvud taget någonting?
Att skriva historia är som att spinna en väv av hållpunkter, försöka etablera ett slags sammanhang på basis av historiska fakta. Jag bestämmer. Syntesen formulerar förhoppningsvis läsaren.
Just denna förmiddag har jag avslutat ett avsnitt om D C-3:an som försvann en junidag 1952 och vad som sedan följde. Den har berättats tusen gånger förr. Hur ser min historia ut?

© KREATIWEBB FORM NINNI OLJEMARK   


I ett reportage söker jag det annorlunda, det enskilda och det konkreta, inte det generaliserande. Världen består av individuella existenser och generaliseringen är människans naturliga fiende. Det mänskliga dramat har alltid en individuell dimension och reportaget är ett möte med detta drama.”
Adam Michnik